Foto7 augustus 2002, Aduarderdiep, Aduard
Foto gemaakt door: Virry Schaafsma

Het copyright van de foto's op deze site blijft bij de fotografen. Gebruik en/of publicatie van deze foto is alleen toegestaan na toestemming vooraf van de betreffende fotograaf.