Foto30 april 2001, Rottumerplaat
Foto gemaakt door: Date Lutterop en Giny Kasemir
http://home.wxs.nl/%7Elutte000/home.html
Het copyright van de foto's op deze site blijft bij de fotografen. Gebruik en/of publicatie van deze foto is alleen toegestaan na toestemming vooraf van de betreffende fotograaf.