Foto3 oktober 2008, Rottumeroog
Foto gemaakt door: Jacob van der Weele

Het copyright van de foto's op deze site blijft bij de fotografen. Gebruik en/of publicatie van deze foto is alleen toegestaan na toestemming vooraf van de betreffende fotograaf.