Foto17 februari 1979, Smeerling (Balg in Groninger Natuurmuseum)
Foto gemaakt door: Willem-Jan Fontijn
www.vogelsvangroningen.nl
Het copyright van de foto's op deze site blijft bij de fotografen. Gebruik en/of publicatie van deze foto is alleen toegestaan na toestemming vooraf van de betreffende fotograaf.