Foto1 januari 2007, Stootshorn
Foto gemaakt door: Willem-Jan Fontijn
www.vogelsvangroningen.nl
Het copyright van de foto's op deze site blijft bij de fotografen. Gebruik en/of publicatie van deze foto is alleen toegestaan na toestemming vooraf van de betreffende fotograaf.