Foto19 oktober 1985, Rottumerplaat (bron: A. vd Berg et. al. 1990. Vogels nieuw in Nederland).
Foto gemaakt door: J.H.P. Westhof

Het copyright van de foto's op deze site blijft bij de fotografen. Gebruik en/of publicatie van deze foto is alleen toegestaan na toestemming vooraf van de betreffende fotograaf.