Foto13 juni 2003, Rottumerplaat
Foto gemaakt door: Roelf Hovinga

Het copyright van de foto's op deze site blijft bij de fotografen. Gebruik en/of publicatie van deze foto is alleen toegestaan na toestemming vooraf van de betreffende fotograaf.