Foto29 mei 1987, Lauwersmeer, Roodkeelplasje
Foto gemaakt door: Jaap Eerdmans
www.eerdmansfotografie.nl
Het copyright van de foto's op deze site blijft bij de fotografen. Gebruik en/of publicatie van deze foto is alleen toegestaan na toestemming vooraf van de betreffende fotograaf.