Bastaardarend (Aquila clanga)
home
Status: Zeer Zeldzaam (4), CDNA-beoordeelsoort
15 mei 1976 1 Rottumerplaat adult
23-31 augustus 1997 1 Kollumerwaard (Fr) & Marnewaard, Lauwersmeer onvolwassen Foto, Video
4 november 2000 1 Jaap Deensgat, Lauwersmeer 1e kj. Foto
24 januari-13 mei 2001 1 Anjum (Fr) & Oude Robbengat, Lauwersmeer 2e kj. Foto


29 augustus 1997, Lauwersmeer
Foto gemaakt door: Jaap van t'Hof


maart 2001, Oude Robbengat, Lauwersmeer
Foto gemaakt door: Rommert Casemier