Sperwer (Accipiter nisus nisus)
home Blaauwvaalk, Vriekel.
Status: Schaarse Broedvoegel, Jaarsoort, Doortrekker, Wintergast