Havik (Accipiter gentilis gentilis)
home Klem, Klemvogel, Petriezenvaalk, Kipvaalke (Westerwolde).
Status: Schaarse Broedvoegel, Schaarse Jaarsoort, Schaarse Doortrekker

Geluidsopname:


17 februari 2007, Ter Apel
Opgenomen door: Marnix Jonker