Steppekiekendief (Circus macrourus)
home
Status: Schaars (51), Voormalige CDNA-beoordeelsoort (1/1/2012), SOVON BSP-soort
-Aanvaarde gevallen (tot 1 januari 2012):
16 april 2003 1 Eemshaven adult man Foto
25 april 2003 1 Eemshaven 2e kj. man
25-26 april 2003 1 Eemshaven 2e kj. vrouw Foto
15 april 2004 1 Eemshaven subadult man Foto, Video
5 mei 2006 1 Eemshaven vermoedelijk 4e kj. man Foto
8 mei 2006 1 Reiderwolderpolder, Dollard adult man, overvliegend
25 & 26 augustus 2007 1 Rottumerplaat & Rottumeroog juveniel Foto
27 juni 2008 1 Hoogkerk adult man, overvliegend Video
14 september 2008 1 Westerpolder, Kolham adult man, overvliegend Foto
13 april 2010 1 Kropswolderbuitenpolder adult man
25 april 2010 1 Rottumerplaat 2e kj. man, overvliegend Foto
1 oktober 2011 1 Sappemeer juveniel Foto
14-16 & 16-17 oktober 2011 1 Rottumerplaat resp. Rottumeroog juveniel vrouw Foto
-Overige gevallen: Vanaf 2012 zijn alleen vogels aanvaard langs bekende telposten en waarnemers, liefst met foto. Het betreffen overvliegende vogels tenzij anders vermeld.
19 april 2012 1 Emmapolder, telpost Noordkaap 2e kj. Foto
26 april 2012 1 Emmapolder, telpost Noordkaap 2e kj. man Foto
30 april 2012 1 Noordhorn 2e kj.
30 april 2012 1 Eemshaven-Oost 2e kj.
2 mei 2012 1 Eemshaven-Oost 2e kj. man Foto
7 mei 2012 1 Eemshaven-Oost
8 mei 2012 1 Emmapolder, telpost Noordkaap & Eemshaven-Oost 2e kj. Foto
18 mei 2012 1 Reiderwolderpolder 2e kj. man Foto
26 mei 2012 1 Rottumeroog 2e kj.
8 april 2013 1 Eemshaven-Oost 2e kj.
9 april 2013 1 Eemshaven-Oost 2e kj. vrouw Foto
16 april 2013 1 Eemshaven-Oost 2e kj.
16 april 2013 1 Smeerling 2e kj. Foto
25 april 2013 1 Emmapolder, telpost Noordkaap 2e kj. Foto
3 mei 2013 1 Eemshaven-Oost 2e kj.
4 mei 2013 1 Dollardkwelder man Foto
6 mei 2013 1 Leek adult man
8 mei 2013 1 Emmapolder, telpost Noordkaap 2e kj.
10 mei 2013 1 Oudeschip, polder langs N33 onder de Eemshaven 2e kj., kort t.p. Foto
17 mei 2013 1 Eemshaven-Oost 2e kj.
26 mei 2013 1 Emmapolder, telpost Noordkaap 2e kj.
30 mei 2013 1 Lauwersoog man Foto
4 september 2013 1 Dannemeer, Slochteren juveniel
21 september 2013 1 Eemshaven-Oost juveniel
4 april 2014 1 Nieuw Scheemda adult man, langsvliegend
5 april 2014 1 Eemshaven-Oost adult man, langsvliegend telpost
22 april 2014 3-5 Ruidhorn (3), Noordkaap (2), Eemshaven-Oost (1) Alle 2e kj. Exacte aantal lastig vast te stellen , het betreft deels waarschijnlijk andere vogels. Een vogel kort t.p. nabij Oudeschip. Foto
22 april 2014 1 Rottumerplaat enige tijd jagend t.p. Foto
23 april 2014 1 Eemshaven-Oost 2e kj. man
24 april-20 mei 2014 1 Dollardpolders, omgeving Finsterwolde 3e kj. man, baltsend met vrouwtje Grauwe Kiekendief Foto, Geluid, Video
27 april 2014 1 Eemshaven-Oost 2e kj. vrouw
20 mei 2014 1 Kustweg, Lauwersmeer man
20 mei 2014 1 Usquert & Ruidhorn 2e kj., t.p. in polder bij Usquert, later overvliegend telpost Ruidhorn
21 mei 2014 1 Eemshaven-Oost
24 mei 2014 1 Emmapolder, telpost Noordkaap & Eemshaven-Oost 2e kj. man
11 oktober 2014 1 Wildervank adult man, overvliegend telpost Foto
12 oktober 2014 1 Westpolder, Lauwersmeer juveniel
26 oktober 2014 1 Eemshaven-Oost juveniel
Waarnemingen van deze soort worden niet meer vermeld omdat er inmiddels meer dan 50 gevallen zijn vastgesteld.


26 april 2003, Eemshaven
Foto gemaakt door: Marnix Jonker


16 april 2003, Eemshaven-trektelpost
Foto gemaakt door: Eric Koops


5 mei 2006, Eemshaven
Foto gemaakt door: Eric Koops