Rode Wouw (Milvus milvus)
home Swaalfsteert.
Status: Zeldzame Doortrekker, Sovon BSP-nb Soort