Wespendief (Pernis apivorus)
home
Status: Incidentele Broedvogel, Schaarse Doortrekker, Invasievogel
-In sommige jaren invasievogel in vooral het voorjaar, zoals in 1968, 1971, 1989 en 1992. Invasies worden meestal veroorzaakt door langdurige sterke (zuid)oostenwinden in de tweede helft van mei.
-Grote invasie in het voorjaar van 1992:
1 mei-14 juni 1992 1868 De gehele provincie, maar vooral Groningen, Eemshaven en Rottum. Het aantal is gecorrigeerd op dubbeltellingen, maar waarschijnlijk nog onderteld.
Het merendeel trekt door tussen 16 mei en 2 juni met een piek op 30 en 31 mei (44% van het totaal aantal waargenomen vogels).
Regelmatig worden grote groepen gezien, de grootste betrof 299 exemplaren op Rottumeroog op 31 mei (Van Dijk 1994).
-Enkele opvallende trekdagen met hoge aantallen:
26 mei 1968 17 Oudeschip overvliegend naar oost
24 mei 1971 31 Warffum overvliegend naar oost
26 mei 1971 26 Groningen
22 mei 1989 38 Noordlaren losse exemplaren en kleine groepjes
23 mei 1989 18 Noordlaren
23 mei 1989 16 Eemshaven-oost groep, overvliegend
24 mei 1989 171 Eemshaven-oost
1 september 2005 33 Zuidveld, Sellingen o.a. groepen van 12 en 15
10 mei 2008 42 Eemshaven-oost telpost, o.a. een groep van 8
9 mei 2011 43 Noordkaap, Emmapolder telpost
9 mei 2011 21 Eemshaven-oost telpost
21 mei 2014 96 Eemshaven-Oost
24 mei 2014 195 Eemshaven-Oost
25 mei 2014 38 Eemshaven-Oost
26 mei 2014 28 Eemshaven-Oost groep