Flamingo (Phoenicopterus roseus)
home
Status: Schaars (51), Voormalige CDNA-beoordeelsoort (tot 1 januari 1993), SOVON BSP-soort
-Aanvaarde gevallen (tot 1 januari 1993):
11 juni 1972 1 Lauwersmeer
11-16 augustus 1987 1 Lauwersmeer adult
11 april 1988 1 Lauwersmeer adult
23 september-3 november 1989 1 Lauwersmeer adult
7 juni 1990 1 Lauwersmeer adult (waarschijnlijk hetzelfde exemplaar als van 1987-1989)
7-10 juni 1991 6 Lauwersmeer
5 mei 1992 1 Eemshaven onvolwassen Foto
1-11 augustus 1992 1 Eemshaven adult
-Overige gevallen: (veelal betrekking hebbend op dezelfde vogels, zie de geringde vogel ZV22)
22 maart & 3 april 1993 6 Achter de Zwarten, lauwersmeer
12 april 1993 1 Achter de Zwarten, lauwersmeer
7-9 oktober 1993 2 Achter de Zwarten, lauwersmeer
6-16 april 1994 5 Achter de Zwarten, lauwersmeer
22 juni 1994 1 Achter de Zwarten, lauwersmeer
21 juli-17 november 1994 4 Achter de Zwarten & Oude Robbengat, Lauwersmeer max. 4, vermoedelijk gemengde groep flamingo's
1-2 januari 1995 1 Lauwersmeer
9 april, 14 april, 3 mei & 22 juni 1995 max. 6 Lauwersmeer respectievelijk 3, 6, 1 & 1 exemplaren
7 mei 1995 1 Eemshaven
8 & 10 augustus 1995 max. 2 Achter de Zwarten & Jaap Deensgat, Lauwersmeer
11 oktober 1995 1 Wad, Westpolder
15-23 juni 1996 1 Lauwersmeer
juli-15 september 1996 2 Achter de Zwarten, lauwersmeer
26 maart 1997 4 Jaap Deensgat, lauwersmeer
juli-augustus 1997 15 Achter de Zwarten, Lauwersmeer een groep van minimaal 15 niet nader gedetermineerde flamingo's
21 mei-juli 1998 4 Achter de Zwarten, lauwersmeer max. 4 vogels
18 juni 1998 1 Jaap Deensgat, lauwersmeer
juli-begin augustus 1998 3 Achter de Zwarten, lauwersmeer max. 3, ook bij de Noordpolder op 10 juli Foto
25 juni 1999 1 Achter de Zwarten, lauwersmeer
18-20 mei 2000 1 Jaap Deensgat & Achter de Zwarten, lauwersmeer adult
18 juni 2000 2 Achter de Zwarten, lauwersmeer
25-29 juni 2000 2 Nieuwe Statenzijl, Dollard
3-11 augustus 2000 2 Achter de Zwarten, lauwersmeer
27-30 december 2000 1 Achter de Zwarten, Lauwersmeer onvolwassen, gevangen op 4 januari 2001 op Ameland en losgelaten in juli in de Ezumakeeg, toen ook geringd (ZV22)
9 maart 2001 1 Achter de Zwarten, lauwersmeer
1 juli 2001 1 Achter de Zwarten, lauwersmeer geringd, ZV22
24 april-13 mei 2002 1 Achter de Zwarten, lauwersmeer geringd, ZV22
3-4 september 2003 1 Ezumakeeg, Friesland & Jaap Deensgat, Lauwersmeer
5 september 2003 1 Eemshaven-oost, later overvliegend in de Dollard
22 december 2003 1 Westpolder, later overvliegend Lauwersoog naar Ezumakeeg geringd, ZV22
5 juli 2004 1 Achter de Zwarten, lauwersmeer
18 september 2004 1 Lauwerpolder, kwelder
18-21 januari 2006 1 Eemshaven
19 mei 2006 1 Eemshaven overvliegend
20 mei 2006 1 Achter de Zwarten, lauwersmeer onvolwassen
9-11 juli 2006 2 Achter de Zwarten, lauwersmeer
23 juni 2007 1 Dollard
11-14 oktober 2007 1 Hoeksmeer geringd, ZV22 Foto
21 juni 2008 5 Achter de Zwarten, Lauwersmeer samen met 7 Chileense Flamingo's Foto
28 juni-9 juli 2009 1 Achter de Zwarten & Jaap Deensgat, Lauwersmeer met 3 Chileense Foto
3 april 2010 3 Plas Langebosch, Wildervank adult, met 13 Chileense Flamingo's en een hybride Chileense x Flamingo Foto, Video
15 mei 2010 3 Oostpolder, Zuidlaardermeer samen met 2 Chileense Flamingo's en één vogel geringd (ZV33) Foto
17-19 juli 2010 2 Achter de Zwarten en Jaap Deensgat, Lauwersmeer Foto
Waarnemingen van deze soort worden niet meer vermeld omdat er inmiddels meer dan 50 gevallen zijn vastgesteld.