Toendrarietgans (Anser serrirostris)
home Biesganze, Weenk(ie), Wink, Grasgaans, Akkergaans
Status: Doortrekker, Wintergast