Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta garzetta)
home
Status: Schaars, Zeer Zeldzame Zomergast, Sovon BSP-nb Soort
-De waarnemingen zijn gebaseerd op de waarnemingenrubriek van De Grauwe Gors en Vogels van Groningen:
12 juli 1959 1 Westerbroek adult, overvliegend
27 mei-10 juni 1972 2 Lauwersmeer
14 juni 1981 1 Schildmeer
3 oktober 1983 1 nabij Garmerwolde
16 mei 1985 1 Eemshaven overvliegend
18 juli 1987 1 De Tjamme, Beerta
15 mei 1989 1 Eemshaven
10-14 mei 1990 2 Veenhuizerstukken
19 mei 1990 1 Emmapolder
6-11 juni 1990 1 Lauwersmeer
14 juni 1990 1 Dollard
15 juni-3 juli 1990 max. 2 De Tjamme, Beerta 2 vogels op 15 juni
8 juli 1990 1 Julianapolder
augustus 1990 2 Lauwersmeer
16 mei 1992 1 Eemshaven overvliegend
20-24 mei 1994 1 Lauwersmeer
22 juni 1994 1 Achter de Zwarten, Lauwersmeer
9 augustus 1994 1 Jaap Deensgat, Lauwersmeer
4 oktober 1994 1 Noordpolder
6 mei 1995 1 Emmapolder
8 mei 1995 2 Eemshaven
9 mei 1995 1 Jaap Deensgat, Lauwersmeer
29 mei 1995 1 Dollard
9-10 september 1995 1 Westpolder
28 september 1995 1 Lauwersoog overvliegend
8 oktober 1995 1 Linthorst Homanpolder
6 november 1995 1 Lauwersoog overvliegend
21 mei 1996 1 Negenboerenpolder
1 juni 1996 1 Lauwersmeer
1 juni-16 september 1996 1 Nieuwe Statenzijl, Dollard
14 juli 1996 1 Muntendam
1 oktober 1996 1 Noordpolder
15 mei 1997 1 Eemshaven-west
20-21 mei 1997 1 Achter de Zwarten, Lauwersmeer
14 juni 1997 2 Punt van Reide
20-21 juni 1997 1 Oterdum
5 september 1997 1 Lauwersmeer
15-20 september 1997 1 Noordpolder
De soort werd beoordeeld tot 1 januari 1979. Het is onbekend of de eerste twee gevallen zijn aanvaard.
Vanaf het eind van de jaren 90 is er sterke toename van het aantal waarnemingen in Groningen. Een van de grootste groepen ooit in Groningen betrof 22 vogels in het Jaap Deensgat (Lauwersmeer) op 9 juli 2006.
In 2007 vond de eerste broedpoging voor Groningen plaats op Rottumeroog, maar het broedsel mislukte. In 2008 werd wel succesvol gebroed en vlogen twee jongen uit.


25 mei 2004, Veenhuizerstukken
Foto gemaakt door: Nico de Vries