Ralreiger ( Ardeola ralloides)
home
Status: Zeer Zeldzaam (4), CDNA-beoordeelsoort
2 juni 1984 1 Nieuwe Statenzijl
17-18 juni 1986 1 Uithuizen Foto
26 juni 2002 1 Kardinge, Groningen Foto
15-16 juni 2013 1 Onnerpolder Foto, Video


26 juni 2002, Kardinge, Groningen
Foto gemaakt door: Willem Hartholt


juni 1986, Uithuizen
Foto gemaakt door: Tom Kompier