Woudaap (Ixobrychus minutus minutus)
home
Status: Zeer Zeldzaam (10), Fotografisch Vastgelegd
1e week april 1973 1 Westerbroek
3 juni 1973 1 Winsum adult man
9 juni 1981 1 Lauwersmeer man
1 juli 1990 1 Beersterplas, Beerta adult
1 mei 1991 1 Stadskanaal
30 mei 1992 1 Beersterplas, Beerta
12 oktober 1995 1 Nieuwe Robbengat, Lauwersmeer juveniel
20 mei 2000 1 Achter de Zwarten, Lauwersmeer Foto
21 juli 2003 1 Jaap Deensgat, Lauwersmeer
25 mei 2014 1 Dorkwerd man, waarschijnlijk onvolwassen


20 mei 2000, SBB schuur de Rug, Lauwersmeer
Foto gemaakt door: Oane Tol


20 mei 2000, Achter de Zwarten, Lauwersmeer
Foto gemaakt door: Roef Mulder