Grote Aalscholver (Phalacrocorax carbo carbo)
home
Status: (Zeer) Zeldzame jaargast. Voormalige CDNA-beoordeelondersoort (1/1/2009)
-Aanvaarde gevallen (tot 1 januari 2009)
5-16 januari 2008 max. 2 Kaap Hoorn, Hoornsemeer, Groningen onvolwassen Foto
31 augustus 2008 1 Eemshaven-Oost onvolwassen Foto
20-28 december 2008 1 Eemshaven onvolwassen Foto
-Overige gevallen:
25 januari 2009 1 Kaap Hoorn, Hoornsemeer, Groningen Foto
3-7 december 2009 max. 2 Kaap Hoorn, Hoornsemeer, Groningen adult en onvolwassen Foto
12 december 2009 2 Blauwestad adulten Foto
Waarnemingen van deze ondersoort worden niet meer vermeld met name omdat de determinatie alleen met foto's kan worden vastgesteld. Ook is Grote Aalscholver inmiddels een (zeer) schaarse jaargast gebleken.