Aalscholver (Phalacrocorax carbo sinensis)
home
Status: Broedvogel, Jaarvogel, Doortrekker, Wintergast