Jan-van-gent (Morus bassanus)
home
Status: Zeer Zeldzame Doortrekker, Vondst, Fotografisch Vastgelegd
-Rottumeroog en Rottumerplaat (Noordzee):
Een algemene doortrekker en zomergast
-Waddenzee:
Een zeer zeldzame doortrekker, die vrijwel alleen in het najaar wordt waargenomen tijdens zware noordwesterstormen.