Stormvogeltje (Hydrobates pelagicus)
home
Status: Zeldzaam (19), Voormalige CDNA-beoordeelsoort (1/1/2000), SOVON BSP-soort, Aandachtsoort
Stormvogeltje werd beoordeeld tot 1 januari 2000, maar voor Groningen werden geen gevallen aanvaard. Wel zijn enkele vondsten en vangsten bekend uit de literatuur en musea.
november 1894 1 Hornhuizen vangst, man, balg in museum Foto
12 november 1894 1 Kloosterburen vangst, vrouw, balg in museum Foto
ca. november 1899 1 Pieterburen vangst
30 oktober 1954 1 Groningen vondst, huid in museum
-Overige gevallen:
21 december 2003 1 Lauwersoog
1 november 2006 2 Lauwersoog langsvliegend
12 november 2006 1 Eemshaven-Oost langsvliegend
12 november 2006 1 Lauwersoog langsvliegend
6 november 2007 1 Eemshaven-oost
9 november 2007 1 Eemshaven-oost
10 november 2007 3 Lauwersoog 2 exx. ook gezien bij de Kustweg, Lauwersmeer Foto
10 november 2007 3 Eemshaven-west 1 ex. ook gezien op Eemshaven-oost Foto, Video
12 november 2007 1 Eemshaven-oost
12 november 2007 1 Lauwersoog haven & sluizen
22 november 2008 3 Eemshaven-west 3e vogel ruim een uur ter plaatste Foto
17 oktober 2009 1 Rottumerplaat
8 oktober 2011 2 Lauwersoog
28 oktober 2012 1 Dollard, zeedijk t.h.v. paal 6 vondst Foto
9 december 2013 1 Uithuizen vondst in het binnenland Foto


Balgen in ZMA, Amsterdam
Foto gemaakt door: Marnix Jonker