Vale Pijlstormvogel (Puffinus mauretanicus)
home
Status: Zeer Zeldzaam (4), Voormalige CDNA-beoordeelsoort (1/1/1998), SOVON BSP-soort, Aandachtsoort
-En aanvaard geval (tot 1 januari 1998):
22 juli 1995 1 Lauwersoog kort t.p. voor de haven
-Overige gevallen:
22 augustus 2008 1 Rottumerplaat t.p. achter een vissersboot
18 december 2011 1 Rottumerplaat langsvliegend naar oost
6 en 8 januari & 14 januari 2012 1 Lauwersoog & Eemshaven-Oost langsvliegend naar west op 6 jan. en toen gefotografeerd, op 8 jan. eerst west en toen oost en op 14 jan. naar oost. Alle waarnemingen betreffen hoogst waarschijnlijk dezelfde vogel (en mogelijk ook de vogel van 18 dec.). Foto