Ross' Gans (Anser rossii)
home
Status: Zeer Zeldzaam (3), CDNA-beoordeelsoort
25 februari-6 april 2000 1 Anjumerkolken & Bantpolder (Fr) & Lauwersmeer Foto, Video, Geluid
17-19 oktober 2000 1 Lauwersmeer (Fr/Gr) vervolgwaarneming van de eerste vogel
15 februari-18 maart 2001 1 Anjumerkolken (Fr) & Jaap Deensgat, Lauwersmeer vervolgwaarneming van de eerste vogel
1 maart-14 april 2002 1 Anjumerkolken (Fr) & Jaap Deensgat, Lauwersmeer vervolgwaarneming van de eerste vogel
26 maart-20 april 2006 1 Dollardkwelder vervolgwaarneming van de eerste vogel Foto
19-22 januari 2007 1 Schildmeer vervolgwaarneming van de eerste vogel Foto
11-14 maart 2010 1 Polder Breebaart & Dollard Foto, Video
7-14 april 2010 1 Jaap Deensgat, Lauwersmeer & Kollumerwaard (Fr) Foto


21 januari 2007, Hellum
Foto gemaakt door: Willem Wind