Patrijs (Perdix perdix perdix)
home Petries.
Status: Broedvogel, Jaarvogel

Geluidsopname:


25 maart 2005, Eemshaven
Opgenomen door: Dusan Brinkhuizen