Smient (Anas penelope)
home Smaint, (Grote) Smink, Smientje (Oldambt).
Status: Incidentele Broedvogel, Schaarse Jaarsoort, Doortrekker, Wintergast