Grauwe Gors (Emberiza calandra calandra)
home Dikschieteliere, Graauwsteert en Schieteliere (Hoogeland), Damschieter (Marne).
Status: Incidentele Broedvogel, Zeer Zeldzame Doortrekker, Sovon BSP-nb Soort


24 april 2005, Eemshaven
Foto gemaakt door: Marnix Jonker