Wilgengors (Emberiza aureola aureola)
home
Status: Zeer Zeldzaam (1), CDNA-beoordeelsoort
15 juli 1977 1 Rottumerplaat adult man Foto, Vangst


15 juli 1977, Rottumerplaat
Foto gemaakt door: Arend Veenstra