Bosgors (Emberiza rustica)
home
Status: Zeer Zeldzaam (7), voormalige CDNA-beoordeelsoort (1/1/2009), SOVON BSP-soort
-Aanvaarde gevallen (tot 1 januari 2009):
23 september 1983 1 Eemshaven
25 mei 1989 1 Eemshaven adult man
8-9 juni 1994 1 Rottumerplaat Foto
16 oktober 1994 1 Rottumeroog vrouw
9-12 mei 2007 1 Rottumerplaat man Foto
3 oktober 2008 1 Rottumeroog eerste-winter Foto
-Overige gevallen:
25 september 2012 1 Eemshaven-West eerste-winter


3 oktober 2008, Rottumeroog
Foto gemaakt door: Jacob van der Weele