Grijze Gors (Emberiza cia)
home
Status: Zeer Zeldzaam (1), CDNA-beoordeelsoort
30 mei 2004 1 Rottumerplaat man, nieuwe soort voor NL


30 mei 2004, Rottumerplaat
Foto gemaakt door: Roelf Hovinga


30 mei 2004, Rottumerplaat
Foto gemaakt door: Roelf Hovinga