Geelgors (Emberiza citrinella citrinella)
home Geelgoddel, Geelvink, Gele Gorre (Veenkolonien), Geelstjeert (Friese grens),
Status: Broedvogel, Jaarvogel, Doortrekker, Wintergast

Geluidsopname:


10 april 2006, Zuidbroek
Opgenomen door: Marnix Jonker