Witkeelgors (Zonotrichia albicollis)
home
Status: Zeer Zeldzaam (1), CDNA-beoordeelsoort
30 april 2001 1 Rottumerplaat adult man, zingend Foto


30 april 2001, Rottumerplaat
Foto gemaakt door: Date Lutterop en Giny Kasemir