Appelvink (Coccothraustes coccothraustes coccothraustes)
home Karsebikker.
Status: Schaarse Broedvoegel, Schaarse Jaarsoort, Schaarse Doortrekker, Schaarse Wintergast