Haakbek (Pinicola enuncleator enuncleator)
home
Status: Zeer Zeldzaam (1), CDNA-beoordeelsoort
16-20 november 2004 2 Beijum, Groningen adult man en vermoedelijk adult vrouw Foto, Geluid, Video


18 november 2004, Groningen
Foto gemaakt door: Dusan Brinkhuizen


18 november 2004, Beijum, Groningen
Foto gemaakt door: Dusan Brinkhuizen


19 november 2004, Beijum, Groningen
Foto gemaakt door: Dusan Brinkhuizen

Geluidsopname:


18 november 2004, Beijum, Groningen
Opgenomen door: Dusan Brinkhuizen