Roodmus (Carpodactus erythrinus erythrinus)
home
Status: Incidentele Broedvogel, Zeer Zeldzame Doortrekker, Fotografisch Vastgelegd, Geluidsopnamen, Sovon BSP-nb Soort


3 juni 2006, Eemshaven
Foto gemaakt door: Marnix Jonker

Geluidsopname:


22 juni 2003, Helpman, Groningen
Opgenomen door: Marnix Jonker

Geluidsopname:


3 juni 2006, Eemshaven
Opgenomen door: Marnix Jonker