Kruisbek (Loxia curvirostra curvirostra)
home Kruusknarie, Kruusvink.
Status: Incidentele Broedvogel, Schaarse Doortrekker, Schaarse Wintergast, Invasievogel