Kleine Barmsijs (Carduelis cabaret)
home Baarm(pie), Baarmsieske, Stainbaarm (stad Groningen).
Status: Zeer Zeldzame Broedvogel, Schaarse Doortrekker, Schaarse Wintergast