Kneu (Carduelis cannabina cannabina)
home Rebientje, Haaiderrebientje, Bloudvink, Knuut, Kernuut.
Status: Broedvogel, Jaarvogel, Doortrekker, Schaarse Wintergast