Sijs (Carduelis spinus)
home Sieske.
Status: Zeer Zeldzame Broedvogel, Doortrekker, Wintergast, Invasievogel