Europese Kanarie (Serinus serinus)
home Girlitz
Status: Incidentele Broedvogel, Schaarse Doortrekker, Sovon BSP-nb Soort