Atlasvink (Fringilla coelebs africana)
home
Status: Zeer Zeldzaam (1), CDNA-beoordeelsoort
30 april 1999 1 Eemshaven vrouw Geluid

Geluidsopname:


30 april 1999, Eemshaven
Opgenomen door: Marnix Jonker