Spaanse Mus (Passer hispaniolensis)
home Spoanse Musk
Status: Zeer Zeldzaam (1), CDNA-beoordeelsoort
9-12 april 2009 10 Eemshaven maximaal 10 vogels! Vier mannetjes en zes vrouwtjes op de eerste dag. Langzaam aan werd de groep steeds kleiner. Op de laatste dag was er alleen nog één vrouwtje aanwezig. Foto, Video


10 april 2009, Eemshaven
Foto gemaakt door: Marnix Jonker