Huismus (Passer domesticus domesticus)
home Musk
Status: Broedvogel, Jaarvogel