Roze Spreeuw (Sturnus roseus)
home
Status: Schaars (25), Invasievogel (juni-juli 2002), Voormalige CDNA-beoordeelsoort (1/1/2003), SOVON BSP-soort, Aandachtsoort
-Aanvaarde gevallen (tot 1 januari 2003):
23 september 1973 1 Delfzijl adult
3 juni 2002 2 Eemshaven adult en 1e zomer of vrouw Foto
8 juni 2002 1 Eemshaven adult, langsvliegend
14 juni 2002 1 Eemshaven adult Foto
27 juli 2002 1 Hongerige Wolf & Carel Coenraadpolder
9-11 september 2002 2 Lauwersoog adulten (2 juvenielen niet aanvaard)
-Overige gevallen:
2 juni 2003 2 Eemshaven adulten, langsvliegend
10-12 augustus 2003 1 Rottumeroog adult
29 september-12 oktober 2003 1 Eemshaven-oost juveniel Foto
3-19 oktober 2003 1 Lauwersoog juveniel
10 juni 2004 2 Eemshaven adulten, langsvliegend
28 juli 2005 1 Nieuwe Statenzijl adult
3 mei 2006 1 Eemshaven adult, langsvliegend
30 mei 2006 1 Eemshaven adult, kort t.p. telpost
18 juni 2006 1 Eemshaven adult, langsvliegend
6-8 oktober 2006 1 Lauwersoog juveniel Foto
8 oktober 2006 1 Eemshaven-oost juveniel Foto
1 juni 2007 1 Rottumerplaat adult
16 september 2009 1 Marnewaard, Lauwersmeer adult bijna in winterkleed, in grote groep Spreeuwen
13 november 2011 1 Zoutkamp juveniel, overvliegend
21 juni 2012 1 Wildervank adult zomer Foto
14-26 september 2012 1 Eemshaven-Oost juveniel Foto
19 oktober 2013 1 Rottumeroog juveniel, overvliegend
28 augustus 2014 1 Eemshaven-Oost juveniel, overvliegend telpost
29 oktober 2014 1 Eemshaven-Oost juveniel, overvliegend telpost


14 juni 2002, Eemshaven
Foto gemaakt door: Eric Koops


30 september 2003, Eemshaven
Foto gemaakt door: Oane Tol


8 oktober 2006, Eemshaven-oost
Foto gemaakt door: Willem-Jan Fontijn


7 Oktober 2006, Lauwersoog
Foto gemaakt door: Jan Bosch