Bonte Kraai (Corvus cornix cornix)
home Grieze Kraai, Grieze Lummel, Graauwe Kraai.
Status: Doortrekker, Wintergast, Sovon BSP-nb Soort