Huiskraai (Corvus splendens ssp)
home
Status: Zeer Zeldzaam (1), Voormalig CDNA-beoordeelsoort (1/1/2004), Sovon BSP-nb Soort
20-22 september 1998 1 Winsum adult Foto


20 september 1998, Winsum
Foto gemaakt door: Lucien Davids