Klapekster (Lanius excubitor)
home Blaauwe Tuinvalk, Tuinekster, Graauwe Doorndraaier.
Status: Zeer Zeldzame Doortrekker, Zeer Zeldzame Wintergast, Sovon BSP-nb Soort