Kleine Klapekster (Lanius minor minor)
home
Status: Zeer Zeldzaam (1), CDNA-beoordeelsoort
25 mei 1955 1 Termunten