Grauwe Klauwier (Lanius collurio)
home Neegndoder, Rode Tuinvalk, (Bruine) Doorndraaier, Vinkenbijter, Vinkevaalke.
Status: Zeer Zeldzame Broedvogel, Zeer Zeldzame Doortrekker, Sovon BSP-nb Soort


juni 2006, Ter Apel
Foto gemaakt door: Martijn Bot